“เหนือกว่ารางวัลใดๆ คือ

ความไว้วางใจของลูกค้า”

ABOUT COMPOMAX HOLDING

บริษัท คอมโพแม็กโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

โดยเป็นการรวมตัวกันของบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ติดตั้งระบบเครื่องจักรและประกอบเครื่องจักรเป็นหลัก

เป็นศูนย์รวมของงานวิศวกรรมไฟฟ้าและออโตเมชั่น ตั้งแต่อุปกรณ์สินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย ไปจนถึงบริการรับเหมาติดตั้งและออกแบบระบบ

CHAIRMAN’S MESSAGE

compomax-holding-400x172px

ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจในปัจจุบันนอกจากจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากมายให้เข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้ว การที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะทำให้มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้กว้างขึ้น จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทอันเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท คอมโพแม็กโฮลดิ้ง จำกัด เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

คุณอำพล จิระวัฒน์พงศา

ประธานกรรมการบริษัท

800x800px_black-t

CHAIRMAN’S MESSAGE

ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจในปัจจุบันนอกจากจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากมายให้เข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้ว การที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะทำให้มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้กว้างขึ้น จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทอันเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท คอมโพแม็กโฮลดิ้ง จำกัด เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

คุณอำพล จิระวัฒน์พงศา

ประธานกรรมการบริษัท

“เหนือกว่ารางวัลใดๆ คือ

ความไว้วางใจของลูกค้า”